فعالیتهای قرآنی

***برگزاری کلاسهای صوت و لحن و تواشیح***

***برگزاری کلاسها و جشنواره های خطابه خوانی***