دبستان پسرانه 1 دارالقرآن مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

ثبت نام پیش دبستان

آغاز پیش ثبت نام سال تحصیلی1400-1399

به اطلاع متقاضیان ثبت نام پایه پیش دبستان می رساند از تاریخ 20 اسفند ماه

جهت پیش ثبت نام دانش آموز و نوبت دهی مصاحبه می توانند به مدرسه مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در روز مصاحبه :

اصل و کپی شناسنامه ی دانش آموز و اولیا 

اصل کارت ملی و کپی اولیای محترم

اصل کارت واکسن

تکمیل فرم های مربوطه.

*****************

جهت هماهنگی بیشتر می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

031-32368484

031-32348081

با داخلی 11 و 12 تماس بگیرید