دبستان پسرانه 1 دارالقرآن مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

جشن الفبا

جشن الفبا کلاسهای اول دبستان 

سال تحصیلی 99-1398

حضور دانش آموزان در سال جدید 1399 به صورت گروهی

شورای آموزگاران

اولین جلسه شورای آموزگاران 

در سال 1399

جلسه انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در سال 

1399

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1400-99

پیش ثبت نام پیش دبستان 

سال تحصیلی 1400-99

مشاهده مطالب قدیمی تر...