کادر اداری

 

کادر  اداری مدرسه

                                                                                                                               

نام: سیدرضا

نام خانوادگی: ملاباشی

سمت: مدیریت

نام:علی اکبر

نام خانوادگی: حدادپور

سمت: معاون آموزشی چهارم تا ششم 

نام:زهره

نام خانوادگی: عباسی فر

سمت:معاون آموزشی پیش دبستانی تا سوم

نام: محمد حسن 

نام خانوادگی: مؤمنی

سمت: معاون اجرایی

نام:فهیمه 

نام خانوادگی: سلیمی نژاد

سمت:  معاونت اجرایی

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: عبدیزدان

سمت: معاون پرورشی

نام: میثم

نام خانوادگی: زاهدی فر

سمت: مربی پرورشی

نام: الهام

نام خانوادگی: محمدی پورمقدم

سمت: مشاور

نام: سعید

نام خانوادگی: گشول

سمت: کارپرداز

نام: محمود

نام خانوادگی: یکرنگی

سمت: خدماتی