اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

اصفهان - خیابان مسجد سید بازارچه بید آباد

تلفن های آموزشگاه:

مدیریت

جناب آقای ملاباشی

32368484

معاونت  

سرکار خانم سلیمی نژاد

32347769

معاونت پرورشی

جناب آقای عبدیزدان

32368484

معاونت اجرایی  

سرکار خانم رادمنش

32348081

معاونت آموزشی اول تا چهارم

جناب آقای اسدی

32347769

معاونت آموزشی پنجم و ششم

جناب آقای جندقیان

32357775

معاونت اجرایی

جناب آقای کیان افراز

32348081

مربی بهداشت و مشاوره

سرکار خانم محمدی

32370129

مربی پرورشی

سرکار خانم احمدی

32357775

 

فکس :

 32368484 - 031

 آدرس وب سایت :

http://dabestan-p1.dar-alquran-schools.ir

 آدرس ایمیل :

 daralquranp1@gmail

 نشانی دبستان بر روی نقشه