دبستان پسرانه 1 دارالقرآن مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

معرفی دبستان

پیش دبستانی و دبستان پسرانه شماره یک دارالقرآن الکریم 

ورودی آموزشگاه و زیر پیلوت

 

دفتر اداری

آزمایشگاه

کتابخانه

سایت دبستان

حیاط آموزشگاه

زمین چمن 

نمازخانه

فضای کلاسها

آدرس کانال ایتا مدرسه

آدرس کانال دبستان در پیام رسان ایتا 

d_p_daralquran@

آدرس کلاسهای پیش دبستان تا ششم 

به تفکیک در پیام رسان ایتا