مدیریت دبستان

 

 

مدیریت دبستان دارالقرآن الکریم 1

مدیر این واحد آموزشی جناب آقای سید رضا ملاباشی می باشند که با 30 سال سابقه درآموزش و پرورش با حکم مدیریت این آموزشگاه به این سمت منصوب شدند.