تبریک حکم جدید جناب آقای شاکریان معلم تربیت بدنی دبستان دارالقرآن

-ادامه مطلب-
طی حکمی از سوی فرهاد رستم شیرازی؛
حمیدرضا شاکریان به عنوان رئیس #کمیته_آموزش هیات تکواندو استان اصفهان منصوب شد.

جناب استاد شاکریان تبریکات ما را پذیرا باشید
مدیریت و پرسنل دبستان