اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه

دبستان دارالقرآن الکریم

اسامی منتخبین انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 96-95

 

 

سید مهدی شفتی

محمد رضا دافعیان

غلامحسین صادقیان

محسن تابش فر

علیرضا بهلولی

محمد صافی اصفهانی

مرتضی نظری

نرگس طالبی

زهره اسحاقیان


                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با اعضای انجمن اولیاء و مربیان می­توانید نظرات خود را به صورت کتبی در صندوق ارتباط با انجمن اولیاء و مربیان مدرسه بیندازید.