هدر معلم
کلاس اول تلاشبچه ها

حرف های من

 

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم؛ تحویل دهیم...

خواه با فرزندی خوب...

خواه با، باغچه ای سرسبز...

خواه با قلمی ماندگار که در جان آدمیان تلنگر ایجاد کند

و اینکه بدانی ...

حتی فقط یک نفر با بودن تو به سرزمین دانش راه یافته است.

این یعنی تو موفق شده ای!

کاش تقدیر من هم اینگونه ورق بخورد که

دستی را بگیرم و یا 

لوح دانشی باشم با یک عمر ماندگاری...