هدر معلم
کلاس اول تلاشبچه ها

تماس با معلم

دانش آموزان و اولیای گرامی جهت ارتباط با من بهتر است از طریق پنل خود قسمت تماس ها اقدام فرمایید، و یا در ساعت ورزش که در برنامه هفتگی ذکر شده بصورت تلفنی یا حضوری با آموزگار فرزندتان ارتباط داشته باشید.


    با تشکر: کریمی معلم کلاس اول تلاش