هدر معلم
کلاس اول تلاشبچه ها

تکلیف تابستان 94

سلام به پسرهای گل و نازنینم

امیدوارم تعطیلات تابستان به شما خوش گذشته باشه. برای این که از درس و مدرسه دور نشوید برای تابستان شما یک سری تمرین آماده کردم؛ امیدوارم با دقت انجام دهید.

 
چه طور کلمات را بر اساس حروف الفبا مرتب کنیم؟
ابتدا به حرف اول کلمات نگاه می کنیم ،ببینیم کدام حرف در جدول الفبا ابتدا آمده آن کلمه را می نویسیم بقیه کلمات به همین ترتیب که به حرف اول توجه کرده وطبق قرارگرفتن در جدول می نویسیم حالا اگر دو کلمه حروف اول آن ها مثل هم بود به حروف دوم آن ها نگاه و مرتب می کنیم.برای این که متوجه شوید تمرین اول را خودم ا مرتب کردم؛ شما بقیه را انجام دهید.


کلمات زیر را بر اساس حروف الفبا مرتب کن:

1- آزاده - حضرت - میز - آباد - ظالم - یواش - کلاغ
 
آباد - آزاده - حضرت - ظالم - کلاغ  - میز- یواش
 
 
_____________________________________________________________________________________________

2- پیامبر - وضو - پاره - خیار - صتدوق - علی - تلفن
 
_____________________________________________________________________

3- گارسون - خاطرات - قطار - طوطی - قاشق - معصومه - باعث
 
_____________________________________________________________________

4- مثل - مریض - حرم - غاز - شیراز - زهرا - رمضان

تکلیف تابستان 94

عزیزم به سوالات پاسخ بده

1- اولین روز هفته چه نام دارد؟

2- اولین روز هفته چند نقطه دارد؟

3- ششمین روز هغته چه نام دارد؟

4- ششمین روز هفته چند نقطه دارد؟

5- با تعداد نقطه های اولین و ششمین روز هفته دو جمع بنویس.

_________ = ___________ + ___________

_________ = ___________ + ___________